• PÅLITLIG OCH KEMIKALIEFRI BEKÄMPNING AV SKADEDJUR

 • Sanering av vägglöss och skadedjur

  Sanera snabbt och enkelt utan kemikalier.

  Vägglöss och skadedjur är ett växande problem över hela världen. Det är vanligast i utvecklingsländer men ju mer vi reser desto större risk för spridning av dessa insekter. Man har sett en stor ökning i hela världen sedan 1980-talet.

  Det finns flera olika system mot skadedjur på marknaden, men Corroventas professionella värmesystem sanerar snabbt, enkelt och utan kemikalier. Den stora spridningen av skadedjur resulterar i ett ökat behov av effektiva och användarvänliga metoder för sanering. Flera lösningar på marknaden involverar kemikalier men Corroventas H4 ES-system för skadedjurssanering bekämpar skadedjuren enkelt och helt utan kemikalier som kan vara skadliga för hälsan.

  ANVÄNDARVÄNLIGT OCH DISKRET

  Systemet levereras komplett med en H4 ES värmemaskin, med fjärrstyrning via SuperVision®, sensorer och ett isoleringstält med tillhörande isoleringsgolv och tältstativ. Systemet har få komponenter och är därför enkelt att både installera och hantera. Isoleringstältet och dess väska är diskret utformat för största möjliga diskretion mot hotellgäster eller grannar.

  Värmemaskin H4 ES har en tydlig display med ett användarvänligt gränssnitt där. Du ställer in önskad temperatur och processtid när du installerar och kan sedan följa processen via  SuperVision®. Systemet skickar ett e-postmeddelande till dig när du har uppnått önskad temperatur.

  SNABB OCH KEMIKALIEFRITT SÄTT ATT BEKÄMPA SKADEDJUR

  Skadedjurssanering med värme är en effektiv metod som inte kräver några kemikalier som kan vara skadliga för hälsan. Tack vare den kraftfulla värmaren med boostfunktion och det högisolerade tältet nås snabbt och mer energieffektivt önskad temperatur. Tältet är också tillräckligt stort för att gott och väl rymma samtliga möbler från t ex ett hotellrum och eftersom alla möbler saneras i ett slutet utrymme finns det ingen risk för skadedjuren att spridas till andra delar av byggnaden under processen.

  Värmaren har dessutom en efterkylare som ger en jämn sänkning av temperaturen när saneringen är klar, vilket är skonsamt för möblerna.

  Läs ett referenscase när Corroventas värmetält användes för effektiv skadedjurssanering.

Systemet består av:

UNIKA FÖRDELAR GER OPTIMALT RESULTAT

 • MEDLEM I ES-FAMILJEN

  Tack vare det smarta styrsystemet med inbyggda driftslägen, samt energieffektiva komponenter, förbrukar ES-maskinerna mindre energi än traditionella maskiner. De är energioptimerade för både små och stora torkuppdrag.

 • ÖVERVAKNING MED SUPERVISION®

  Med SuperVision® styrs och övervakas saneringsprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Du har full kontroll över processen och får ett meddelande när den är klar. SuperVision® sparar tid, energi och pengar.

 • FRITT FRÅN KEMIKALIER

  Värmesystemet använder inga
  kemikalier för att sanera och är
  därför den optimala lösningen
  för både hälsa och miljö.

 • EFTERKYLNING

  När saneringsprocessen är avslutad, fortsätter fläkten att gå en extra timme för en jämnare temperatursänkning. På så vis skyddas känsliga möbler mot alltför snabbt växlande temperaturskillnad.

 • INGEN RISK FÖR SPRIDNING TILL ANDRA RUM

  Tack vare det isolerade tältet utförs saneringen i ett slutet område, från vilket skadedjuren inte kan sprida sig till andra delar av byggnaden.

 • SNABB SANERINGSPROCESS

  Sanering med H4 ES kan utföras effektivare och snabbare jämfört med andra saneringssystem. Det högisolerade tältet gör att måltemperaturen kan nås fortare och mer energieffektivt.

Vill du veta mer?