• Push-pull metoden

  En kombination av tryck- och sugtorkning

  Push-pull metoden är en effektiv torkmetod, som minimerar risken att partiklar från konstruktionen sprids i luften i boendemiljön. Metoden kombinerar två olika torkmetoder, en med övertryck (trycktorkning), vilken använder en adsorptionsavfuktare och en turbin, och en metod med undertryck (sugtorkning), där en vattenavskiljare och en turbin används.

   

  Tack vare att den fuktiga luften förs ut utomhus, både från den turbin som samverkar med vattenavskiljaren och från den adsorptionsavfuktare som är hopparad med en turbin, blir installationen mycket snabb och tyst. Kombinationen avlägsnar snabbt och effektivt fukt från både konstruktion och rumsluft, istället för att föra ut fukten i rummet och hantera den med ytterligare en avfuktare. Den varma och torra luften från en avfuktare, vilken av en turbin förs in i konstruktionen, ger avsevärt kortare torktid än vid användning av enbart sugtorkning. Varje kubikmeter varm och torr luft som förs in hjälper till att föra bort fukt från konstruktionen, och den varma, torra luften från trycktorkningssidan gör att torkningen går avsevärt snabbare.

  För att utföra torkning med push-pull-metoden på bästa sätt är det viktigt att ha rätt balans mellan luft in i och luft ut från den konstruktion som ska torkas. För att begränsa risken för förorening av luften i rummet bör utgående luftflöde från konstruktionen alltid vara större än det luftflöde som förs in konstruktionen. Ett mycket effektivt och säkert sätt att åstadkomma detta är att använda Corroventas intelligenta ES-serie. Med ES-turbinerna är det enkelt att upprätthålla korrekt balans med hjälp av turbinernas relationsmod.

   

  RELATIONSMOD

  Den stora fördelen med att använda relationsmodet är att ES-turbinerna automatiskt kan justera luftflödet, när så behövs, och därmed åstadkomma kontrollerat luftflödesförhållande under hela torkprocessen. En annan stor fördel med ES-serien är att du kan använda trycktorkningsläget på adsorptionsavfuktaren för att förse turbinen med torr luft. Trycktorkningsläget säkerställer att turbinen får optimalt flöde av torr luft, vilket ger kortare torktid och lägre energiförbrukning.

   

  FÖRBEREDELSER FÖR PUSH-PULL-TORKNING

  Efter en vattenskada kan stora mängder vatten finnas kvar i en skiktad golvkonstruktion. Oavsett torkmetod rekommenderas därför att man alltid från början använder en vattenavskiljare i kombination med den turbin som genererar undertryck. Detta eliminerar risken att vatten sugs in direkt i turbinen och skadar den, liksom risken att turbinen genererar övertryck, som pressar vattnet längre bort från den initiala skadan.

  Innan push-pull-torkning utförs måste du, som alltid, lokalisera och undersöka vattenskadan. Säkerställ att den vattenskadade konstruktionen tillåter luftflöde mellan tryck- och sugsidan. Hålens placering ska möjliggöra luftflöde genom det vattenskadade området. Efter en vattenskada kan stora mängder vatten finnas kvar i en skiktad golvkonstruktion. Beroende på konstruktionen och mängden vatten kan det ibland vara lämpligt att börja med en sugtorkningssession. Därmed elimineras risken att turbinen genererar övertryck när push-pull-metoden används och pressar vattnet längre bort från den initiala skadan.

  Observera att vissa material, som trä, i begränsade utrymmen med dålig ventilation, kan påverkas om värme från utrustningen gör att rumstemperaturen stiger. Vid torkning av begränsade utrymmen är korrekt ventilation nödvändig för att förhindra att temperaturen stiger för mycket, eftersom det kan hindra torkprocessen eller orsaka materiella skador.

   

  FÖRDELAR MED PUSH-PULL-METODEN

  Med push-pull-metoden hålls den varma och torra luften kvar i den skiktade konstruktionen, utan att komma ut i rummet. Det innebär att rumsklimatet inte påverkas på samma sätt som med andra torktekniker. Den varma, torra luften förs alltid in i den vattenskadade konstruktionen och torkningen utförs mycket energieffektivt.

  Därmed kombineras två fördelar. För det första blir torkningen nästan helt oberoende av förändringar i rumsklimatet (exempelvis att fönster eller dörrar öppnas eller stängs etc.). För det andra påverkas inte känsliga material i rummet lika mycket, eftersom man inte behöver torka hela rummet, utan bara isoleringsskiktet i konstruktionen. Detta är förklaringen till att push-pull-torkning är så mycket snabbare och mer effektiv. Ofta kan också fastighetsägaren använda rummet under hela torkprocessen.

   

  PRODUKTER DU BEHÖVER

  • 1 st. adsorptionsavfuktare, exempelvis A4 ES.
  • 2 st. turbiner, exempelvis T4 ES.
  • 1 st. vattenavskiljare.
  • 2 st. slangsystem C25. Obs! Fler C25-system kan behövas för att åstadkomma korrekt luftflöde.
  • Slangar: Ø 50 mm för anslutning av turbin och Ø 75 mm våtluftsslang från avfuktare.

   

  YTTERLIGARE PRODUKTER FÖR OPTIMERING AV PROCESSEN MED MINIMAL STÖRNING FÖR DE BOENDE

   

   

  Corroventa Avfuktnings styrsystem Supervision - för fjärrstyrning och bevakning av avfuktningsmaskiner

   

  SuperVision® styrsystem

  Ljuddämparslang

Produkter som kan användas till push-pull metoden