• Vindsavfuktare VentoVind PRO™

  Behovsstyrd ventilation

  Ett patenterad system som ger en optimerad ventilation av kallvindar. VentoVind är en metod för behovsstyrd styrd ventilation som säkerställer att ventilation endast sker då det för vindsutrymmet är gynnsamt. Med tilluftssystemet ser man till att ventilera vid rätt tillfällen samtidigt som man etablerar en tryckbild på vinden som bryter delar av fukttransporten upp från bostaden.

  Tekniken fungerar bäst om vinden är så tät som möjligt då målet och syftet är att all ventilation helst ske via ventilationssystemet som i grunden består av en tilluftsfläkt och ett mekaniskt eller motorstyrt frånluftsspjäll. Tilluftsfläkten strömmatas och varvtalsregleras via en styrenhet som placeras inne i vindsutrymmet, till denna ansluts också sensorer som mäter klimaten utomhus och på vinden. Styrenheten läser av sensorerna och avgör med hjälp av en beräkningsalgoritm om ventilationen ska vara på eller av. På så sätt optimeras ventilations graden med det tillfälliga ventilationsbehovet och så lite energi som möjligt förbrukas. Ventilationssystemet är bara i drift när det är fuktmässigt gynnsamt att ventilera med uteluft.

  VentoVind™ PRO Villa
  Kommer komplett med styrenhet, fläkt 160 och invändiga monteringsdetaljer passande för vindar upp till 100 m3. Levereras med HomeVision® trådlös kontrollpanel för styrning, reglering och övervakning av vinds­ installationen.

  VentoVind™ PRO Villa Large
  För vindsutrymmen upp till 100-150 m3 komplett med styrenhet, fläkt 200 och monteringsdetaljer. Levereras med HomeVision® trådlös kontrollpanel för styrning, reglering och övervakning av vinds installationen.

  VentoVind™ PRO Special
  För stora eller komplexa installationer kan VentoVind™ anpassas och dimensioneras efter behov.

Kompletterande produkter