Vindsavfuktare

Ett bättre klimat i kallvinden med behovsstyrd ventilation

Fukt på vindar är ett större problem än många tror. Hög fuktbelastning under en längre tid kan orsaka stora fuktskador och är något som ofta inträffar på hus byggda med kallvind. Corroventas VentoVindTM är ett system för behovsstyrd ventilation, vilket innebär att ventilation endast sker då det är gynnsamt för vinden. Systemet skapar ett kontrollerat och sunt klimat med optimerad ventilation utan tillförsel av energikrävande värme.

För både små och stora vindsutrymmen

Corroventa hjälper dig med dimensionering och erbjuder support för en optimal lösning. VentoVindTM finns i utföranden för mindre villor och upp till stora fastigheter som skolor och flerbostadshus.