Filter

För optimal funktion och prestanda bör Corroventas originalfilter alltid användas.