• EFFEKTIV OCH KEMIKALIEFRI SANERING AV VÄGGLÖSS OCH SKADEDJUR

 • System H4 ES för sanering av vägglöss och skadedjur

  Snabb, effektiv och kemikaliefri sanering av vägglöss och skadedjur

  Vägglöss och skadedjur är ett växande problem över hela världen. Ju mer vi reser desto större risk för spridning av dessa insekter. Corroventas metod för värmebaserad skadedjurssanering är inte bara pålitlig och effektiv när det gäller att uppnå önskat resultat. Hela systemet är även designat för att minimera energiförbrukningen och rationalisera hanteringen till exempel genom automatisering och fjärrstyrning.

  Systemet levereras komplett med en H4 ES värmemaskin, med fjärrstyrning via SuperVision®, sensorer och ett isoleringstält med tillhörande isoleringsgolv och tältstativ. Systemet har få komponenter och är därför enkelt att både installera och hantera. Isoleringstältet och dess väska är diskret utformat för största möjliga diskretion mot hotellgäster eller grannar.

  Några av fördelarna med saneringssystem H4 ES:

  • Kemikaliefritt
  • Snabb sanering tack vare maskinens double boost-effekt och det högisolerade tältet.
  • Efterkylning: När saneringsprocessen är avslutad, fortsätter fläkten att gå en extra timme för en jämnare temperatursänkning. På så vis skyddas känsliga möbler mot alltför snabbt växlande temperaturskillnad.
  • Värmemaskinen ingår i ES-familjen och går att övervakas på distans med SuperVision®
  • Låg ljudnivå
  • Diskret utformning
  • Ingen risk för att vägglössen sprids till andra rum.

 • Saneringssystem H4 ES består av:

  Värmemaskin H4 ES

  Tack vare den kraftfulla värmaren med boostfunktion och det högisolerade tältet nås snabbt önskad temperatur. Värmaren har dessutom en efterkylare som ger en jämn sänkning av temperaturen när saneringen är klar, vilket är skonsamt för möblerna som har värmts upp inne i tältet.

  Medlem i ES-familjen

  Värmemaskin H4 ES har en tydlig display med ett användarvänligt interface. Önskad temperatur och processtid ställs enkelt in i samband med installationen och SuperVision® sänder därefter information via sms eller e-post när rätt temperatur eller tid uppnåtts.

  Temperatursensorer

  De fyra medföljande sensorerna placeras i så tjockt material som möjligt inne i tältet. På maskinens display visas status för den sensorn som har lägst temperatur. När alla fyra sensorer har kommit upp till den förinställda temperaturen påbörjas processtiden (1 alt 2 timmar) och sedan är saneringen klar.

 • Högisolerat saneringstält

  Tältet, som gott och väl rymmer samtliga möbler från ett hotellrum, monteras snabbt upp i den drabbade byggnaden. Den täta isoleringen gör att saneringen går snabbt och spridningsrisken till andra rum är minimal.

  UTFÄLLBART STATIV

  Tältstativet, som är mycket stabilt och lätt att montera, går enkelt att justera i två nivåer för att passa olika takhöjder. Det är mycket behändigt och väger endast 12 kg.

  ISOLERINGSTÄLT OCH VÄSKA

  Tältet är tillverkat av högkvalitativt isoleringsmaterial. Det gör att saneringsprocessen både blir snabb samt kostnads- och energieffektiv. Tältets botten har ett extra slitstarkt tyg, vilket ger tältet en lång livslängd. Tältet väger endast 17 kg och är packat i en diskret väska som går att bära både som ryggsäck eller för hand.

 • Övervakning och styrning på distans med SuperVision®

  Med SuperVision® styrs, övervakas och mäts saneringsprocessen på distans via datorn, mobilen eller surfplattan. Det innebär att många fler uppdrag kan hanteras samtidigt och teknikern slipper spendera en massa tid på resande fot för att kontrollera processen på plats. SuperVision® ger total kontroll över saneringsprocessen.

UNIKA FÖRDELAR GER OPTIMALT RESULTAT

 • MEDLEM I ES-FAMILJEN

  Tack vare det smarta styrsystemet med inbyggda driftslägen, samt energieffektiva komponenter, förbrukar ES-maskinerna mindre energi än traditionella maskiner. De är energioptimerade för både små och stora torkuppdrag.

 • ÖVERVAKNING MED SUPERVISION®

  Med SuperVision® styrs och övervakas saneringsprocessen från datorn, surfplattan eller mobilen. Du har full kontroll över processen och får ett meddelande när den är klar. SuperVision® sparar tid, energi och pengar.

 • FRITT FRÅN KEMIKALIER

  Värmesystemet använder inga
  kemikalier för att sanera och är
  därför den optimala lösningen
  för både hälsa och miljö.

 • EFTERKYLNING

  När saneringsprocessen är avslutad, fortsätter fläkten att gå en extra timme för en jämnare temperatursänkning. På så vis skyddas känsliga möbler mot alltför snabbt växlande temperaturskillnad.

 • INGEN RISK FÖR SPRIDNING TILL ANDRA RUM

  Tack vare det isolerade tältet utförs saneringen i ett slutet område, från vilket skadedjuren inte kan sprida sig till andra delar av byggnaden.

 • SNABB SANERINGSPROCESS

  Sanering med H4 ES kan utföras effektivare och snabbare jämfört med andra saneringssystem. Det högisolerade tältet gör att måltemperaturen kan nås fortare och mer energieffektivt.

 • ES-familjen

  ES står för Energy Saving, och det har varit målet genom hela utvecklingen av våra nya produktfamilj. Inte bara när det gäller driften, utan i alla faser, inte minst i logistiken och interaktionen med användaren. ES är den mest intelligenta, flexibla, kompakta och energisnåla produktlinjen vi har tagit fram. Samtidigt är den kraftfullare än någon av våra tidigare produktserier.