• Radonsugar

    Kraftfulla radonsugar för sanering av radon, fukt och lukt

    Corroventas radonsugar är utvecklade för ­radonsanering i bebodda utrymmen med platta på mark, källare, suterräng eller krypgrund.

    Effektiv, energisnål och tyst radonsanering oavsett om huset ligger på kompakta eller porösa underlag. En radonsug och ett rörsystem installeras för att skapa ett undertryck under plattan. Den radonhaltiga luften passerar radonsugen och evakueras ut. Corroventas radonsugar finns i olika utföranden för allt ifrån mindre villor och enfamiljshus till större flerfamiljshus.