• FUNKTIONSPRINCIPEN FÖR KYLAVFUKTARE

    1: Förångare

    2: Uppsamlingskärl

    3: Kondensor

    4: Kompressor

    5: Fläkt