• Fläktar

    Driftsäkra och robusta fläktar för snabbare torkning

    Genom att öka lufthastigheten i lokalen med en axialfläkt sker en snabbare torkprocess i väggar, golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och isolering används en radialfläkt. Corroventa erbjuder både axialfläktar och radialfläktar. Våra lätta och robusta fläktar ger en driftsäker och effektiv torkning.