Villkor vid köp av produkter från Corroventa inom Norden

 

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

För leveranser i Norden tillämpar vi som standard leveransbestämmelser som anges här, kompletterat av NL17. Bestämmelserna i detta dokumentet gäller före NL17. NL17 är Teknikföretagens standardavtal för leveransbestämmelser och motsvaras internationellt av Orgalime S2012. Har andra bestämmelser avtalats framgår det i skriftligt avtal som ingåtts mellan parterna. NL17 finner du här.

 

GARANTIBESTÄMMELSER

För att kunna ge våra kunder bästa service ber vi alltid om produktens serienummer och en kort felbeskrivning vid kontakt. På alla maskiner finns det en typskylt med serienummer, vanligtvis placerad innanför filtret eller utanpå maskinen. Kan inte felet avhjälpas via telefon kan produkten behöva returneras till Corroventa, vilket sker på kundens bekostnad. Visar det sig vid felsökning att felet omfattas av garantin repareras den utan kostnad. Corroventa står då också för returtransporten till kundens kontor. Som standard påbörjas alltid garantitiden vid leveransdatumet från vår fabrik.

Vid ett förmodat garantiärende som inte visar sig omfattas av garanti debiterar Corroventa samtliga frakt- och servicekostnader kopplade till ärendet. Corroventas garanti omfattar endast s.k. produktfel. Detta inkluderar inte förbrukningsartiklar som filter, etc. Garantin omfattar heller inte följande:

 • Tapp-, transportskador eller annan yttre åverkan
 • Skador orsakade av felaktig användning eller installation
 • Reparation av produkt som saknar serienummer eller inköpshandling
 • Reparation av produkter som blivit fyllda med vatten vid översvämningar
 • Reparation av maskiner som modifierats på ett felaktigt och av Corroventa ej godkänt sätt
 • Inhämtning av maskin
 • Fraktkostnader till Corroventa

 

TRANSPORT OCH MOTTAGANDE AV LEVERANS

För leveranser inom Norden tillämpar vi fraktvillkoret FCA-Bankeryd Incoterms 2020. Det innebär att ansvaret för godset övergår till köparen när det lastats för transport till kunden. Om kunden inte särskilt begär egen transportör eller ger särskilda instruktioner om lastning och frakt, lastas och sänds godset med vår speditör på kundens risk och bekostnad.

Vår normala service är att vi sköter all speditionshantering för kunden såsom bokning av frakt, lastning av godset och utnyttjande av vårt transportavtal. Vi debiterar sedan kunden kostnad för transporten i samband med fakturering av produkterna.

Lossning av godset utförs normalt av lastbilens förare och mottagaren måste vara beredd på att lämna erforderligt biträde och ha rätt utrustning för att kunna lossa godset (t.ex pallyftare eller truck vid större gods). Om mottagaren inte lämnar erforderligt biträde vid lossning, förbehåller vi oss rätten att debitera köparen eventuella uppkomna merkostnader.

Mottagningskontroll ska göras av kunden. Synliga transportskador eller saknade kolli ska noteras direkt på transportörens fraktsedel vid mottagandet. Kunden ska också anmäla detta direkt till Corroventa. Dolda skador (ej synliga på emballaget) måste anmälas till Corroventa senast inom 4 arbetsdagar från godsets mottagande.

 

RETURPOLICY

Villkoren nedan gäller som standard under förutsättning att orsaken till returen inte är ett fel som begåtts av Corroventa.

 • Varje retur måste föregås av en överenskommelse mellan Corroventa och kunden.
 • Kundunika produkter kan ej returneras
 • Varan måste vara i nyskick och ligga i oskadad originalförpackning.
 • Returrätten är begränsad i tid och gäller 2 månader från leveransdatum.
 • Avdrag görs på 20% av varans/varornas värde, eller minst 1000 kr vid varje retur.
 • All emballering och frakt till Corroventa i samband med retur ansvarar kunden för.
 • Ersättning till kunden sker i form av kredit som kan används för nya inköp. Betalas ej ut i form av kontanter.