Villkor vid hyra av utrustning från Corroventa inom Norden

 

HYRA

Som kund till oss har du möjlighet att hyra utrustning från vår hyrespark som består av fler än 10 000 maskiner. Med snabba leveranser och effektiv utrustning kan du snabbt få ökad kapacitet med många maskiner, eller specialutrustning som du kanske inte har i din egen maskinpark. Om inte annat skriftligen avtalats gäller Corroventas hyresvillkor som standard när du hyr utrustning från oss. För fullständiga hyresvillkor, kontakta oss på Corroventa.

 

NÅGRA AV CORROVENTAS HYRESVILLKOR

  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då utrustningen hålls tillgänglig för kunden, t.o.m. den arbetsdag då utrustningen återlämnas.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick. OBS! Glöm inte att återlämna ev. tillbehör som slangar, reservdäck etc.
  • Fakturering av pågående hyra sker månadsvis och faktura skickas per E-post eller via E-fakturering.
  • reparation av hyresobjektet får inte ske utan Corroventas medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada

 

MASKINPOOL

Maskinpool är en form av hyra där kunden förvarar hyresmaskinerna hos sig vilket gör arbetet smidigare för båda parter och transporterna minskar, samtidigt som kunden har direkt tillgång till hyresmaskiner. Kunden förbinder sig att under en längre  period vara i behov av att hyra av utrustningen och kan därmed utöka sin maskinkapacitet utan att köpa behöva göra inköp. Kontakta oss så berättar vi mer om villkoren för Maskinpool.