Relationsmod: Samverkan mellan två eller fler turbiner med en definierad relation mellan respektive luftflöde