• Varför är byggavfuktning viktigt?

  Byggavfuktning och fuktkontroll under byggnationen

  I undersökningar som berör reklamationer i samband med nybyggda villor, så visar det sig att den högsta felprocenten berör fuktskador som har orsakats av bristfällig avfuktning under byggtiden. Det är viktigt att i samband med nybyggnation eller renovering torka ut och kontrollera fukttillståndet i konstruktionen.

   

  Undvik fukt, mögel och rötskador efter att byggnationen är klar

  Material i en byggnad innehåller stora mängder byggfukt. En del fukt finns i materialet redan efter framställning och vid lagring på arbetsplatsen tillförs ytterligare fukt. En nygjuten betongplatta som har lång torktid och står utsatt för regn och snö i kombination med en fuktig trästomme, innebär stora mängder byggfukt som måste torkas bort. Det är mycket viktigt att mäta fuktkvoten i reglar och betong och vid behov avfukta innan byggnationen fortsätter. Annars finns det stor risk för mögel och rötskador efter att byggnationen är klar.

  Fråga oss gärna om råd, vi hjälper dig att få rätt maskiner och teoretisk kunskap för dina behov.