Åtgärder för minskad spridningsrisk

Corroventa Academy – anpassningar för minskad risk för smittspridning av COVID-19

Med hänsyn till rådande omständigheter har vi vidtagit vissa åtgärder för att minska risken för smiddspridning. Vi har bland annat skapat förutsättningar för att kunna hålla avstånd, erbjuder fri tillgång till handsprit och reserverat lokaler som endast är till dig som seminariedeltagare på Corroventa Academy.

Praktiska åtgärder:
 • Minskat antal deltagare för ökat fysiskt avstånd mellan platserna.
 • Vi kommer ha förutbestämd bordsplacering.
 • Flera moment genomförs i mindre grupper.
 • Vi har lokaler reserverade för genomförande av seminariet. Deltagarnas möjligheter att på egen hand röra sig i Corroventas lokaler kommer även att begränsas – vi håller till i konferensrummet och undviker Corroventas personalutrymmen som kök osv.
 • För toalettbesök kommer två toaletter finnas reserverade för alla deltagare. Deltagarna kommer delas in i två grupper – en toalett till varje grupp.
 • Lunch och middag intas på restauranger som erbjuder bordsservering – ingen buffé.
 • Handsprit kommer finnas utplacerat på borden, så att vi alla kan hålla en riktigt god handhygien under hela seminariet.
Förhållningsregler som gäller för alla:
 • Vi gör allt vi kan för att hålla minst en armlängds avstånd till varandra under hela seminariet.
 • Inga handslag, kramar eller pussar – vi hälsar med ett avstånd till varandra.
 • Corroventas personal använder endast personaltoaletter, besökare använder endast besökstoaletter.
 • Känner man sig det minsta sjuk är man varmt välkommen att delta vid ett senare tillfälle.

Vi hoppas att du uppskattat denna information och känner dig trygg med ditt deltagande på seminariet. Vill du veta mer angående dessa åtgärder är det bara att kontakta oss.

KOMMANDE SEMINARIER I CORROVENTA ACADEMY